Slotviering van de Week van Ontmoeting

Kerk Vorstenbosch

Van 10 tot 17 maart wordt op elke kerklocatie van de parochie De Goede Herder een activiteit georganiseerd om geloofsgenoten en/of buurtgenoten te ontmoeten. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend meer de kerk te bezoeken. De groep mensen die zichzelf wel religieus noemt, maar niet kerkelijk is, groeit ook in onze zes dorpen en daarom willen wij als parochie deze geloofs- en dorpsgenoten graag ontmoeten. De kerk is niet alleen een moment in het weekend of een gebouw van steen. Een kerk kenmerkt zich ook door themabijeenkomsten, gespreksgroepen en acties die mensen in beweging brengen voor elkaar. Ook al dragen we dat al door het jaar heen uit, in de Week van Ontmoeting is dat op iedere kerklocatie en geven we er extra ruchtbaarheid aan. 

De Week van Ontmoeting eindigt op 17 maart in Vorstenbosch met een slotviering om 10.30 uur en aansluitend een orgelconcert. 

Voor meer informatie: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl