Alzheimercafé

Pieter BrueghelHuis Veghel

Alzheimercafé over onbegrepen gedrag. Op dinsdagavond 19 maart opent het Alzheimercafé om 19.00 uur weer haar deuren in het Pieter Brueghelhuis in Veghel. Zoals gebruikelijk wordt er dan vanaf 19.30 uur een bepaald aspect van de ziekte dementie besproken. Deze keer gaat het over de veranderingen in het gedrag van mensen met dementie. Die veranderingen zijn vaak niet te begrijpen en zorgen voor veel verdriet en machteloosheid. Karin van Gent, psycholoog bij de GGZ Oost Brabant komt uitleg en advies geven over het omgaan met onbegrepen gedrag. Bovendien komt een mantelzorger vertellen over zijn/haar ervaringen. Het Alzheimercafé is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in dementie en de toegang is gratis. 

Herkenning
Wanneer iemand gaat dementeren kan er veel veranderen, zowel voor de betrokkene zelf als voor zijn of haar omgeving. Niet zelden treden er dan veranderingen op in gedrag en emoties, waarmee naasten zich geen raad weten. Hoe ga je om met boosheid of achterdocht van iemand met dementie? Of met iemand die niets meer wil? Wat kun je dan het beste doen? Een psycholoog geeft uitleg over en ook praktische adviezen voor de omgang. Bij de bezoekers aan het Alzheimercafé zullen zeker de ervaringen van een mantelzorger veel herkenning oproepen. Het is de bedoeling van het Alzheimercafé om mensen die iets met dementie te maken hebben informatie te geven en een steuntje in de rug te bieden. Bezoekers kunnen er niet alleen lotgenoten ontmoeten, maar ook hun vragen voorleggen aan professionals die iedere maand aanwezig zijn.

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl