Huldiging leden van het IVN afd. Bernheze

BERNHEZE - De ledenvergadering van de IVN afd. Bernheze werdt gehouden in de Wis in Loosbroek. Na de ledenvergadering bedankte Joost Willems degenen die veel werk hebben verricht voor ons jubileum. Hierna worden enkele leden in het zonnetje gezet.

Dit waren: Jo van Helvoort, Harrie van Grinsven, Jan v.d. Broek, Bertus van der Pas en Peter Kriele. Joost vertelde wat ze allemaal in de loop der jaren voor de vereniging gedaan en betekend hebben.

Jo van Helvoort is lid vanaf het eerste uur, terwijl ze ook bestuurslid was. Zij was ook de verbindende persoon met CC Servaes, dankzij het feit dat ze daar bestuurslid was.

Harry van Grinsven was mede oprichter van ons IVN. Met name bij de ontwikkeling van de gemeentelijke plannen en bestemmingsplannen heeft hij de natuurwaarde vertegenwoordigt.

Bertus van der Pas was ook lid vanaf het eerste uur. Hij is een echt buitenmens , die graag met zijn fiets door de natuur struint en aan ons zijn waarnemingen doorgeeft.

Jan van den Broek, wie kent hem niet. Hij legt verbindingen aan met andere verenigingen en de gemeente en daar heeft ons IVN veel profijt van.

Peter Kriele is vanaf 1986 lid van onze vereniging. Hij is bestuurslid en coördinator van de VENEL geweest, is beheerder van de foto’s en de documentatie en onze hoffotograaf.

Zij werden daarna benoemd tot erelid van ons IVN en krijgen vervolgens een boeket bloemen. Het was voor hen een volledige verassing.

Helaas was Bertus van der Pas er niet bij was.

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl