CDA:  Verbeter de leefomgeving

Jolanda School raadslid CDA Bernheze 

Alles draait om geld, of toch niet? In de raadsvergaderingen van 2 en 9 november sprak de raad over de begroting. Het college presenteerde daar het kostenplaatje voor 2018. Wat willen we doen en wat gaat het kosten? 

CDA Bernheze heeft daarbij aangegeven meer geld te willen inzetten voor een goede leefomgeving. De raad heeft de mogelijkheid om voorstellen te doen die zij belangrijk vindt voor Bernheze en haar inwoners. Als een meerderheid van raadsleden een voorstel steunt  moet dat uitgevoerd worden door het college. 

Openbaar groen, bermen en fietspaden
Een belangrijk voorstel over verbetering van de leefomgeving, door beter onderhoud van openbaar groen, bermen en fietspaden, is mede door CDA Bernheze ingediend. In groten getale hebben burgers hierover geklaagd en de raad heeft geluisterd. Hiervoor moet wel geld vrij gemaakt worden en wij vonden dit zo belangrijk dat dit nu ook gebeurt. We kunnen geld halen uit de reserves, die na tijden van crisis nu weer gunstig op de balans staan. Verantwoord keuzes maken met goede afwegingen, dat is wat wij willen. 

Belangen inwoners bepalen inzet budget 
Dus bij de begroting draait niet alles om geld, maar juist om de belangen van onze inwoners. Het college wil wel altijd een verantwoording voor de benodigde bedragen, want samen met de raad moeten zij toezien dat Bernheze financieel gezond blijft.

 

 

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl