FNV-Maasland: politiek moet socialer

BERNHEZE - Afgelopen week heeft FNV met alle politieke partijen uit Bernheze en Oss een debat gehad over de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Landerd wilde niet meedoen. De partijen kregen daarbij kans kleur te bekennen ten aanzien van beide thema’s.

Met het oog op de verkiezingen had FNV ruim voor het debat al het 10-punten programma 'Voor echte banen en een menswaardige samenleving' opgesteld en naar de partijen toegezonden. Hierdoor werden zij in staat gesteld deze punten tijdig in verkiezingsprogramma op te nemen en vervolgens in te brengen in de coalitiebesprekingen na de verkiezingen van 21 maart.

Wat ons als FNV Maasland opviel was dat veel partijen vrij laat met hun verkiezingsprogramma op de proppen kwamen en schoorvoetend reageerden over de deelname aan het debat. Om de druk wat verder op te voeren hebben we toen de politieke partijen gevraagd op de tien FNV-programma-punten te reageren en aan te geven in welke mate deze waren opgenomen in verkiezingsprogramma van hun partij.

Score politieke partijen op het sociale FNV 10-puntenprogramma
De politieke partijen uit Bernheze scoorden gemiddeld ruim onvoldoende met een kleine 4. Dit betekent dat de politieke partijen de hulpbehoevenden in Bernheze grotendeels in de steek laten. Met name CDA (geen sociale paragraaf) , Lokaal en Politieke Partij Blanco scoren ronduit slecht. In Oss zag dat er al een stuk beter uit met een gemiddelde van ruim een 6: hetgeen met name aan de SP en PvdA te danken was, omdat die het gehele FNV 10-puntenprogramma integraal in hun eigen verkiezingsprogramma hadden opgenomen. Zoals verwacht scoorde de VVD hier ruim onvoldoende met een 4. Beter Oss reageerde uit eindelijk ook positief, maar kwam als laatste tijdens het debat pas met haar programma: GroenLinks gaat meer voor een integrale aanpak door het sociale domein duidelijk koppelen aan andere domeinen als circulaire economie en ecologie. Positief is dat alle politieke partijen in Oss zich inzetten voor echte banen en meer scholing. De oppositie wil daarbij ook het aantal flexibele banen verminderen. De linkse partijen sturen daarbij nog eens extra aan op behoud van werk, het sociaal aanbesteden en het realiseren van garantiebanen.

Uitkomst van de FNV-debatten 'Sociaal kleur bekennen'
Alle partijen in Oss en Bernheze zijn het over eens dat werk moet lonen en dat een bijstandsgerechtigde een echte duurzame baan verdient, zodat hij of zij een fatsoenlijk leven kan leiden. Maar wat de partijen concreet gaan doen om beschutte werkplekken en garantiebanen te realiseren blijft grotendeels onduidelijk. Dit ondanks het feit dat de gemeente hier duidelijk tekort schiet. Met name mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn hiervan dupe. Vanuit de zaal was een duidelijke oproep om hiermee als politiek actiever en meer sturend aan de slag te gaan. Uitvoeringsorganisaties als IBN, in opdracht van de gezamenlijke gemeenten in de regio, moeten hierbij meer achter de broek worden gezeten.

De politieke partijen in beide gemeenten zijn het er ook over eens dat zorg, bezien vanuit de WMO, een basisrecht is en dat maatwerk voor de hulpbehoevende cliënt daarbij uitgangspunt is. Budget komt daarbij volgens de FNV op het tweede plan: hetgeen door de meeste partijen wordt onderschreven. Er blijkt overigens nu nog veel gelabeld WMO-geld niet te zijn besteed en dat geeft te denken. Ook lijkt het in de gemeenten nog te ontbreken aan voldoende professionele aanpak. Opvallend was dat het de politieke partijen veelal ontbrak aan voldoende kennis over de stand van zaken binnen hun gemeente wat betreft het sociale domein. Veel hadden zich ook onvoldoende inhoudelijk voorbereid op het debat. De debatten bleven daardoor, ondanks verwijzing van de FNV naar o.a. de VNG-monitor, daardoor veelal hangen in algemeenheden. Dit terwijl ze ruimschoots tevoren waren geïnformeerd over het FNV-10-puntenplan en de stellingen. De SP in beide gemeenten sluit niet uit dat de gemeente zelf weer direct verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de WMO als zij opnieuw in het college komt. Kortom zij zijn voor korte lijnen.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl