Coalitieonderhandelingen Bernheze

BERNHEZE - Op woensdag 11 april hebben de drie door informateur Van Loon geselecteerde partijen in Bernheze, SP, Lokaal en CDA Bernheze een eerste formatiebijeenkomst gehad.

Tijdens die bijeenkomst, die in een goede sfeer verliep, zijn met name procesafspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over frequentie, vorm en inhoud (thema’s) van de onderhandelingsmomenten. Er is een tijdpad uitgezet waarbij partijen er naar streven om in de maand april doch uiterlijk medio mei een coalitieprogramma te presenteren.

Partijen kiezen er voor om niet met een formateur de besprekingen in te gaan. Ook is besloten om de door alle 7 politieke partijen uit Bernheze genoemde kernpunten uit de informatieronde (beleidsmatige prioriteiten) mee te nemen in de coalitiebesprekingen (zie betreffende verslagen op www.bernheze.org/nieuws/ ).

Op zaterdag 14 april zijn de eerste inhoudelijke gesprekken gevoerd. De drie partijen zitten op één lijn voor wat betreft woningbouw in Bernheze, bedrijventerrein Heesch-West, social return, regionale samenwerking en zelfstandigheid van Bernheze.
Wekelijks zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de voortgang en zal een persbericht worden uitgegeven. Verder zullen geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl