Gloeiende plaat van het klimaat

De afgelopen dagen viel de regen af en toe met bakken uit de hemel, terwijl vorige zomer juist superdroog was. Over het weer en het klimaat kun je altijd wel wat vertellen. Het weer hebben we niet in de hand, terwijl we wel invloed hebben op het klimaat. Ook al is dat misschien maar een druppel op de gloeiende plaat. Politieke Partij Blanco is van mening dat alle beetjes helpen. 

In Bernheze gelukkig geen discussie of we als mens invloed hebben op het klimaat. Hooguit over de manier waarop we het klimaat kunnen helpen. Politieke Partij Blanco heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren hier aandacht voor gevraagd. Zo kwamen wij destijds met het voorstel voor de eerste gasloze wijk voor Bernheze. Inmiddels is die verplichting er voor heel Nederland. Duurzame energieopwekking is één van de manieren om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat. Om mensen te stimuleren om zonnepanelen te plaatsen komen wij samen met enkele andere partijen aanstaande donderdag met een voorstel. De WOZ waarde van huizen is hoger wanneer er zonnepanelen geplaatst zijn, wat resulteert in een hogere OZB (gemeentebelasting). Wij willen graag dat de waardestijging niet leidt tot een hogere OZB en dat onze gemeente dit in de tarieven aanpast. Duurzame aanpassingen moeten naar onze mening namelijk juist gestimuleerd en niet gestraft worden.

Als iedereen een beetje meer aandacht heeft voor het klimaat dan hebben we wel degelijk invloed. Een betere wereld begint toch echt bij jezelf. 

Marko Konings, fractievoorzitter Politieke Partij Blanco

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl