De Crisiskaart geeft iemand regie

BERNHEZE - Voor iemand die het overkomt is een crisis iets naars om mee te maken. Tijdens een crisis ben je soms flink in de war en kun je wensen en gevoelens niet goed onder woorden brengen.

Je raakt de controle kwijt. Dat is een vervelende situatie voor betrokkene zelf en voor de mensen om hem/haar heen: zij willen tenslotte niets liever dan helpen op een manier die past. 

De bezitter van een Crisiskaart behoudt zelf de regie. Met de Crisiskaart laat hij/zij in een verwarde periode de eigen stem horen. De Crisiskaart geeft aan wat diens wensen zijn tijdens een crisis. De Crisiskaart geeft iemand regie.

Kaarthouders dragen de Crisiskaart altijd bij zich, bijvoorbeeld in hun portemonnee. Een Crisiskaart geeft houvast voor henzelf en voor de mensen die hen ondersteunen als zij het moeilijk hebben.

Bij veel kaarthouders helpt het ook om een crisis te voorkomen. Door samen met een ervaringsdeskundige te praten over wat voor hen een crisis inhoudt en hoe zij daarmee om willen gaan zien zij beter aankomen wanneer een crisis dreigt en hebben vooraf ook al betere contacten over de aanpak. 

Nieuwe impulsen
De Crisiskaart kan een belangrijke rol spelen bij verward gedrag. Als gevolg van de activiteiten van het Landelijke Schakelteam Personen met verward gedrag is daarom in 2016 een nieuwe impuls gegeven aan de promotie van dit middel. Er zijn verschillende projecten gestart om gebruik van de Crisiskaart te bevorderen. In de regio Oost Brabant startte Stichting Door en Voor in 2017 het project Crisiskaart Oost Brabant. Inmiddels zijn er verspreid over Nederland tientallen projecten om het gebruik van de Crisiskaart te bevorderen. 

Een Crisiskaart maken doe je met hulp
Tijdens een crisis kan iemand vaak niet meer helder denken. Maar voor of na een crisis kan deze persoon dat gelukkig wel. Die helderheid kun je goed gebruiken om een Crisiskaart op te stellen. 

Een Crisiskaart opstellen doet iemand niet alleen. Een crisiskaartconsulent ondersteunt daarbij, maar laat iemand wel zelf bepalen wat er op de Crisiskaart komt te staan. Bijvoorbeeld medicijngebruik of afspraken met de huisarts of je behandelaar, maar ook telefoonnummers van mensen die de hulpdiensten kunnen bellen bij een crisis. Of misschien wil je vermelden wie er voor je huisdieren moet zorgen. 

Omstanders kunnen door de Crisiskaart precies zien wat iemand wel en niet wil als er zich een crisis voordoet. Dat geeft vertrouwen en kan een crisis voorkomen. 

Een Crisiskaart voor jezelf?
Belangstellenden kunnen meer informatie vinden op www.crisiskaart.nl . Ook kunnen zij contact opnemen met het team van Stichting Door en Voor via 073-6401752, of via crisiskaart@doorenvoor.nl .

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl