Een ode aan de wereldwinkels in Bernheze

HEESCH - Al weer een tijd terug sloot de Wereldwinkel Heeswijk-Dinther haar deuren. Deze week, woensdag 11 december volgde de Wereldwinkel Heesch. Met een dubbel gevoel. Afscheid nemen na 27 jaar maakt verdrietig, trots mag heersen over wat er allemaal bereikt is door de vele vrijwilligers die met een warm hart , begaan met de situatie van boeren en producenten in de Derde Wereld, invulling hebben gegeven aan het woord: rechtvaardigheid.

Fair Trade ofwel Eerlijke Handel gaat over internationale handel die gericht is op duurzame ontwikkeling in de Derde Wereld. Met name betreft het de export van producten naar de rijke westerse wereld. Doel van Fair Trade is om koffieboeren, cacaoboeren of bananenboeren in Zuid-Amerika, Afrika en Zuid- Oost Azië voor hun producten een prijs te bieden die in een goede verhouding staat tot de echte productiekosten. Een niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale markt. Daarnaast worden aan deze Fair Trade-producten hoge milieu- eisen gesteld. Al in de jaren veertig en vijftig werden met name door de kerken de eerste Fair Trade-producten verkocht, om daarmee geld in te zamelen voor de arme landen(zoals we de Derde Wereld toen noemden) In de jaren zestig brak de Fair Trade-gedachte echt door, aanvankelijk politiek ingekleurd als protest tegen het imperialisme, onder het motto: Handel en geen hulp(liefdadigheid)

We zijn nu vele jaren verder. De Fair Trade-producten hebben in nagenoeg alle supermarkten een belangrijke plek veroverd. De Wereldwinkels en hun vrijwilligers verdienen onze erkentelijkheid dat zij hieraan een belangrijke bijdrage hebben geleverd. In 1960 verscheen een belangwekkend rapport van de Club van Rome. Waarin gewaarschuwd werd voor de gevaren die de mensheid liep door het handelen van diezelfde mensheid. Zestig jaar later staat de wereld voor de immense opgave alsnog het tij te keren. De Green Deal van de Europese Unie toont aan dat de problemen niet per land kunnen worden opgelost, maar in gezamenlijkheid. Het zou een grote vergissing zijn te denken dat alleen de politiek de problemen moet oplossen. Zeker moet de politiek het nodige doen, maar als burgers zullen we ook samen duurzaam moeten gaan denken en handelen. Ons moeten inzetten, de minder leuke gevolgen accepteren. De vele vrijwilligers van de Wereldwinkels in Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode kunnen ons daarbij helpen. Hun bevlogenheid, inzet en betrokkenheid door de jaren heen, kunnen ons inspireren ervoor te zorgen dat we moeder AARDE op een goede manier op orde brengen. Voor onze kinderen en kleinkinderen.

Heesch, 12 december 2019

Eugene Theunissen, ex- beleidsmedewerker Welzijn en lid klankbordgroep Internationale Samenwerking.  

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl