Leaserijders veroorzaken relatief veel schade

NEDERLAND - Uit recente cijfers van een toonaangevend leasebedrijf blijkt dat jaarlijks 6 procent van haar zakelijke rijders betrokken is bij een auto-ongeluk waarbij schade ontstaat. Op het eerste gezicht lijkt dat niet zo veel, totdat duidelijk wordt dat er in totaal ongeveer een miljoen leasevoertuigen op de Nederlandse wegen rondrijden. Wanneer soortgelijke ongevalspercentages ook bij andere leasebedrijven van toepassing zijn, dan gaat het om 60.000 ongelukken per jaar. 

Onoplettendheid hoofdoorzaak
In de meeste gevallen blijken leaserijders schade aan hun voertuig op te lopen omdat ze bij een kop-staartbotsing betrokken zijn. Op de tweede plaats staat het niet volgens de verkeersregels verlenen van voorrang. Bij een groot aantal van deze ongevallen blijkt dat de in het voertuig aanwezige mobiele telefoon een belangrijke rol speelt. De automobilist is op het moment van het ongeluk vaak zo druk met zijn of haar toestel in de weer dat er te weinig aandacht overblijft voor hetgeen er zich op de weg afspeelt. 

Wie betaalt de schade?
De materiële schade die bij de hierboven genoemde ongelukken ontstaat, bedraagt gemiddeld 1.415 euro. Als er voor het voertuig een operational lease is afgesloten, dan draait de leasemaatschappij voor die schade op. De leaserijder hoeft in dat geval niet over een eigen autoverzekering te beschikken. Is er daarentegen sprake van een financial lease, dan dient de automobilist sowieso minstens een WA-verzekering te hebben afgesloten.

Preventieve maatregelen
Het leasebedrijf dat de cijfers over haar leaserijders naar buiten bracht, heeft inmiddels preventieve maatregelen genomen die ertoe zouden moeten leiden dat haar klanten zich veiliger en alerter op de weg gaan gedragen. Die preventie bestaat uit een online trainingsprogramma voor het hele gezin, zodat ook bijrijders de bestuurder van het leasevoertuig eventueel op zijn of haar rijgedrag aan kunnen spreken. Het programma bestaat uit een reeks video’s die elke zes weken wordt uitgebreid. Deelname aan het trainingsprogramma is wat betreft de leasemaatschappij overigens niet verplicht. Ze hoopt wel dat leaserijders en de werkgevers die leasevoertuigen aan hun personeelsleden ter beschikking stellen de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en actief met het geleverde videomateriaal aan de slag gaan. 

Technische preventie
Volgens experts op het gebied van verkeersveiligheid zijn dat soort opfriscursussen niet voldoende en zou het aantal ongevallen onder leaserijders nog sterker kunnen dalen als de voertuigen standaard van de modernste preventietechnieken worden voorzien. Zo kan de installatie van een ADAS-rijhulpsysteem kop-staartbotsingen voorkomen, omdat de daarin gebouwde file-assistent tijdens het optrekken en afremmen automatisch de meest ideale afstand met de andere weggebruikers in de gaten houdt. Daarnaast kunnen parkeersensoren en een achteruitrijcamera veelvoorkomende schadegevallen terugdringen. Met dat soort technische maatregelen ontstaat wat de experts betreft eigenlijk een win-winsituatie voor iedereen: het wordt veiliger op de weg en leasemaatschappijen zijn minder geld kwijt aan schadeherstel.

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl