Nieuwe noodregeling tegemoetkoming in de loonkosten, NOW

De NOW is maandag 6 april opengesteld. U kunt van de nieuwe regeling gebruikmaken als u een omzetverlies verwacht van tenminste 20 procent. U kunt dan bij het UWV voor een periode van drie maanden (met een eenmalige verlenging van nog eens drie maanden) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

U kunt de tegemoetkoming tot 31 mei 2020 aanvragen voor het omzetverlies dat uw bedrijf lijdt vanaf 1 maart 2020

Voorwaarden:

1: De loonsom moet zoveel mogelijk gelijk blijven, u moet uw werknemers dus doorbetalen
2: U dient in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij het UWV geen verzoek in om toestemming te krijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen.

Voldoet u niet aan de voorwaarden dan heeft dit consequenties voor de tegemoetkoming.

Na een positief oordeel van het UWV krijgt u een voorschot van 80 procent dat in drie termijnen wordt betaald. Het eerste deel wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de aanvraag.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, moet u de definitieve vaststelling van de compensatie aanvragen. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist. Voor meer informatie kunt u bij ons terecht.

Fransen Accountancy & Advies
Benedictuslaan 8
5343 NB Oss
0412-474015

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl