Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL)

Ondernemers die voor de TOGS regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. Deze ondernemers horen tot de sectoren die staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, podia en theaters vallen hier ook onder.

  • Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven met een omzetverlies van meer dan 30 procent door de coronacrisis
  • Het gaat om vaste kosten, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
  • De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt
  • Deze tegemoetkoming is voor 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt
  • De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt via onder andere www.rvo.nl.

Fransen Accountancy & Advies
Benedictuslaan 8
5343 NB Oss
0412-474015

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl