Infomiddag Mantelzorg woningen in Bernheze

NISTELRODE - Op dinsdag 15 maart er in CC Nesterlé te Nistelrode een informatiemiddag in het kader van de WMO-koffiebijeenkomsten van de Gemeente Bernheze. De organisatie is in handen van KBO Nistelrode. Aanmelden vooraf is niet nodig, de toegang is gratis. De bijeenkomst duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur. Alle inwoners van Bernheze, die geïnteresseerd zijn in dit thema, zijn van harte welkom om deze informatiemiddag bij te wonen. 

Door de toenemende vergrijzing, de afbouw van wonen in verzorgingshuizen en de overgang van AWBZ richting Wmo is de behoefte aan mantelzorg enorm toegenomen. Tegelijkertijd groeit ook de behoefte aan mantelzorgwoningen. Want als kinderen of andere hulpverleners dicht bij de hulpvragers kunnen wonen, zijn zij beter in staat de gevraagde hulp te verlenen. 

Een belangrijke ontwikkeling is, dat de regelgeving rondom het plaatsen van mantelzorgwoningen met een recente aanpassing van het omgevingsrecht aanmerkelijk is versoepeld.Mantelzorgwoningen kunnen vaker zonder langdurige vergunningprocedures worden geplaatst. 

Het thema wordt gepresenteerd door Marco Leenders, werkzaam op de afdeling Wonen van de gemeente Bernheze. Hij legt uit, wat de nieuwe regelgeving inhoudt. Wat wordt verstaan onder mantelzorg en wat valt onder het begrip mantelzorgwoning? Welke eisen worden gesteld aan een mantelzorgwoning en wanneer mag vergunningvrij worden gebouwd?  Welke stappen moet ik zetten, voordat ik met de (ver)bouw kan starten? Moet de aan- of bijbouw weer worden afgebroken, zodra de mantelzorg stopt?

Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om vragen te stellen.

 

Terug naar het overzicht

Copyright © DeMooiKrant.nl