Verenigingen - Muziek

Fanfare St. Lambertus

Website
http://www.stlambertusnistelrode.nl

Blauwesteenweg 25
5388 BX Nistelrode 
06 10524721

secretariaat@fanfarenistelrode.nl

 

 

 

Fanfare Aurora

Website
http://www.fanfare-aurora.nl/

Goorstraat 26a
5384 PR Heesch

0412–454982
secretaris@fanfare-aurora.nl 

Koninklijke Fanfare St. Willibrord

Website
http://www.koninklijkefanfare.nl/

Eikenhoek 38a
5473 GZ Heeswijk-Dinther

0413-293531
info@koninklijkefanfare.nl

Blaaskapel De Pindullekes Heeswijk

Matseheistraat 12
5408 PA Volkel

0413-229865
pindullekes@gmail.com 

 

Blaaskapel De Pierebloazers

Website
http://www.pierebloazers.nl

Bijsterveld 1
5476 LR Vorstenbosch

0413-377845
pierebloazers@hotmail.com 

Blaaskapel De Kornuiten

Willebrodstraat 1
5473 BA Heeswijk-Dinther

06-51539295
dekornuitendinther@gmail.com 

Blaaskapel De Juinders

Antoon Coolenstraat 8
5473 AZ Heeswijk-Dinther

0413-292169
peter-mara@home.nl 

Blaaskapel De Bokkebloazers

Website
http://debokkebloazers.nl

Eikenhoek 15
5473 GW Heeswijk-Dinther

0413-292851
bokkebloazers@gmail.com 

Muziekvereniging De Notenkrakers

Website
http://www.notenkrakersvorstenbosch.nl

De Helling 32
5476 KZ Vorstenbosch

0413-362201
bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl 

Stichting vrienden harmonie Sint Servaes Dinther

Raadhuisplaza 20
5473 CX Heeswijk-Dinther

0413-291402
gjpbarten@ziggo.nl 

Stichting vrienden van fanfare St. Lambertus Nistelrode

Achterstraat 7
5388 TN Nistelrode

0412-612322
hurk7@hetnet.nl 

Stichting vrienden van de Koninklijke fanfare St. Willibrord Heeswijk

Balledonk 9
5473 BD Heeswijk-Dinther

0413-851518
torili@home.nl 

Bernhezer Senioren Orkest

Antoon Coolenstraat 8
5473 AZ Heeswijk-Dinther

0413-292169
peter-mara@home.nl 

Dweilorkest Bleu Band

06-55865867
info@klederij.nl 

Dweilorkest De Krulkapel

Website
http://www.krulkapel.nl

Bosschebaan 78
5384 VZ Heesch

krulkapel@gmail.com 

Dweilorkest Schik Vur Op

't Dorp 100
5384 MD Heesch

06-53388159
rommelpot@kpnplanet.nl 

Maaslands Senioren Orkest

Website
http://www.maaslandsseniorenorkest.nl

Hoogstraat 6a
5384 BK Heesch

0412-452271

Muziekvereniging Servaes

Website
http://muziekverenigingservaes.nl/
Abdijstraat 53
5473 AC Heeswijk-Dinther
 

Copyright © DeMooiKrant.nl